Ahnentaffel Nørgaard

Nørgaard von Høm, Seem Sogn Bredkærvej 7 - Matrikel nr. Høm 2 a og b

“Høm Nørgård” (også “Høm første Nørgård”) Stuehuset opført 1882. En gård. Ryttergods. Købt ved auktionen 1720 af Mette Berentsdatter Wedel, senere gift med magister, sognepræst Grossmann. Hun købte en gård på 13-6-3-1, som var fæstet ud til tre forskellige: Jens Nielsen havde 4-1-2-1 1/4, Niels Hansen havde ligeså, og Niels Pedersen Kruse 2-5-3-½. Ved hendes død fik de 4 påboende gårdmænd tilslået ejendommen for 1123 rigsdaler 1/2 mark ved auktion den 12. september 1757. Frikøbt fra hende 1757 af Niels Hansen, som skødede til sønnen Hans Nielsen 1810. 1844 angives gården som fæstegård under grevskabet Schackenborg med 4-2-2- 1/6. Niels Pedersen Kruse, (skatteliste 1803: 2-1-2- 1/8) 1836 skøde til dennes søn, Peder Hansen Nørgård, som skødede 1869 til sønnen Hans Nielsen Nørgård Niels Jørgensen solgte til Hans Nielsen 1810. Enken, Maren Pedersdatter solgte til Peder Hansen 1830. Hans Nielsen Nørgaard 1869. direktør Christian Thomsen fra foregåendes enke 1921. Jørgen Bruun 1929. Aksel og Lars Peder Andersen 1945 Lars Peder Andersen, eneejer, 1949. Gift 1946 med Astrid Johannsen. Brand i ejendommen 1956 Hanne og Erik Krongaard Jensen, 1985. Tidligere ”Høm Maskinstation.”.

hoem